Bezoekadres

Maliebaan 50-B
3581 CS
Utrecht

+31 (0)30 207 41 30

info@activetickets.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van ActiveTickets van toepassing, als gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel (ActiveTickets, KvK Utrecht, Nr. 18062106). Een kopie van deze algemene voorwaarden wordt u, op verzoek, kosteloos toegestuurd.

PRIVACYVERKLARING

ActiveTickets respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ActiveTickets zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

DISCLAIMER

Bij het samenstellen van deze website zijn we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gegaan. Aan de informatie op de website van ActiveTickets kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

ActiveTickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. ActiveTickets is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

COPYRIGHT

ActiveTickets behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van ActiveTickets is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

COLOFON

Deze website is voor het eerst gepubliceerd in 2018. De teksten zijn door diverse medewerkers van ActiveTickets en met de grootst mogelijke zorg samengesteld.